Rover Owners Club Holland

Nieuws archief 2013

18-12-2013

MRB regeling er door.............

MRB regeling er door.............

2013.12.18 by Erik van Putten in Nieuws

 

De Eerste Kamer heeft vannacht definitief het wetsvoorstel ten aanzien van het 40-jaar compromis aanvaard. Nadat gisteren al duidelijk werd dat de VVD en de PvdA zich achter de nieuwe regeling schaarde werd tijdens de stemronde duidelijk dat een meerderheid van de Senaat zich definitief schaarde achter het 40-jaar compromis. Dat werd door Staatssecretaris Weekers van Financiën en de oldtimeralliantie (KNAC, FEHAC, RAI Vereniging, BOVAG, ANWB en FOCWA) in april overeengekomen.

 

Nieuws | | Eerste Kamer stemt definitief in met nieuwe oldtimerregeling

De afgevaardigden van de herfstcoalitie in de Eerste Kamer hebben voor een meerderheid gezorgd ten aanzien van het 40-jaar compromis.

 

40-jaar compromis definitief

De maatregel betekent dat de oldtimerbezitter met een voertuig dat jonger is dan 40 jaar vanaf volgend jaar het volledige MRB-tarief betaalt. Voor bezitters van benzinevoertuigen geldt nog de uitzondering dat- indien de auto 26 jaar of ouder is- deze het kwarttarief betalen, onder de voorwaarde dat het motorrijtuig in de wintermaanden december, januari en februari wordt gestald.

 

Onevenredig zwaar belast

De hamerslag in de Eerste Kamer betekent het einde van een periode van onzekerheid voor de oldtimerbezitters en –branche. Die werden in het afgelopen jaar op een indrukwekkende wijze bijgestaan door Team Vrijstellingoldtimer. De club van Wouter van Embden liet op een fatsoenlijke, maar zeer grondige wijze zien dat de nu bekrachtigde maatregel nooit de geraamde opbrengsten kan opleveren en zelfs een paar honderd miljoen gaat kosten. Verder werd duidelijk dat het nut en de noodzaak niet konden worden aangetoond, en dat de oldtimerbezitter onevenredig zwaar wordt belast bij invoering van de nieuwe vrijstellingsregels.

 

Herfstakkoord belangrijke basis voor akkoord in Senaat

Na de publicatie van de Miljoenennota in september –met daarin het 40-jaar compromis- startte Team Vrijstellingoldtimer een intensieve lobby in de Eerste en Tweede Kamer. Er bleek een groeiend draagvlak voor de het werk van Wouter van Embden c.s. te zijn. Met name in de Eerste Kamer gaven veel leden- mede aan de hand van alle bevindingen van Stichting Autobelangen- aan hun gerede twijfels te hebben bij de oldtimerparagraaf in de Miljoenennota. Dat wekte verwachtingen bij de oldtimerachterban. Maar het perspectief op het behoud van de huidige vrijstellingsregels werd vertroebeld toen duidelijk werd dat het herfstakkoord in de Tweede Kamer- waardoor de meerderheid voor de goedkeuring van het Belastingplan 2014 tot stand kwam- eigenlijk automatisch voor een zelfde meerderheid zorgde in de Senaat.

 

Diep in de buidel

Het was dus niet verrassend dat ook een meerderheid in de Eerste Kamer er voor koos om het Ministerie van Financiën en de Tweede Kamermeerderheid te steunen. Ook de motie van de PVV waarin werd verzocht om de overgangsregeling voor benzineauto’s ook te laten gelden voor de oldtimer op LPG en Diesel haalde het niet. De oldtimerbezitter kan zijn of haar trotse bezit nog steeds een heel jaar op de weg te houden. Daarvoor moet deze diep in de buidel tasten en veel koopkracht (in sommige gevallen wel tot 15%) inleveren. Voor 200.000 mensen betekent die wetenschap dat het bezit van de gekoesterde oldtimer nadrukkelijk in gevaar komt. De druk op de gespecialiseerde bedrijven neemt nu ook alleen maar verder toe. Het zijn belangrijke gedragsgevolgen die voor de meerderheid in de Eerste Kamer niet leidend zijn geweest in de beslissing om voor het 40-jaar compromis te stemmen. Dat was het herfstakkoord in de Tweede Kamer wel. Want daar werd de basis gelegd voor de meerderheid in de Senaat. En die stemde vannacht in met het wetsvoorstel om de vrijstellingsgrens naar 40 jaar op te trekken. En dat is een beslissing, die een wissel trekt op de bezitter, de branche en de Staatskas.

13-12-2013

MRB plan 2014

Zojuist kregen wij een persoonlijk bericht van het Ministerie van Financiën dat zij niet akkoord gaat met het voorstel om per 1 januari 2014 de grens voor vrijstelling op 30 jaar (ipv 40 jaar) te stellen.

Inmiddels is dit ook te lezen op de 
site van de Eerste Kamer. Wij betreuren het dat Weekers deze kans om de grote fout te herstellen niet aangegrepen heeft, maar onverwachts komt dit niet. Tot op heden hebben wij Weekers nog niet kunnen betrappen op enige realiteitszin. Maar het is nog niet voorbij, nu is de Eerste Kamer aan zet!

Dit weekend zullen wij u nader informeren over de verder te nemen stappen. Een ding is zeker: wij laten onze oproep om af te zien van protesten nu definitief los! Op de Facebook groep Oldtimerliefhebbers wordt hier al intensief over gediscussieerd en zijn reeds plannen gemaakt. Ook hierover hoort u later meer van ons.

De komende dagen worden spannend en bepalend voor de toekomst van de vrijstelling!

Met vriendelijke groet,


Wouter van Embden,
Namens Team VrijstellingOldtimer

09-12-2013

MRB Belastingplan 2014....

Afgelopen week hebben wij verschillende contacten gehad met politici. In onze inmiddels meer dan een jaar durende actie, hebben wij nog geen politicus gesproken die het oneens was met ons! Heel fijn natuurlijk, maar tot op heden resulteert dat niet in het gewenste effect: het terugdraaien van de onrechtmatige maatregel om vele tienduizenden oldtimerbezitters te belasten met (buitensporige) belastingen en betuttelende winterregelingen.

 

Dat was ten tijde van onze Youngtimer actie in 2009 wel anders! Toen was rond deze tijd al een reparatie amendement aangenomen met steun van de gehele Tweede Kamer. Nu lijkt door het 'herfstakkoord', waarbij de regeringspartijen zich niet alleen versterkt hebben door 3 partijen maar ook een meerderheid in de Eerste Kamer hebben gevormd, het net zich rond de oldtimers te sluiten. Er lijkt een 'cordon sanitaire' rond de oldtimers te liggen.

 

Maar ondanks deze tegenslagen, gaan wij gewoon door met actie voeren!

 

Zoals eerder gemeld, informeren wij u uiterlijk 13 of 14 december met de laatste stand van zaken vanuit de Eerste Kamer. Indien wij dan geen beter nieuws te melden hebben, laten wij onze oproep los om geen actie te voeren. Op de Facebook groep worden inmiddels al verschillende plannen gemaakt. Wel vragen wij aan eventuele organisatoren met klem hun contactgegevens bij ons achter te laten.

 

Mocht de Eerste Kamer op 16 of 17 december akkoord gaan met het Belastingplan 2014 in zijn huidige vorm (dus met de 40-jaars maatregel), dan zullen wij direct overstappen op plan B. Gezien het feit dat wij momenteel nog in goed contact staan met politici, zullen wij U daarover pas informeren als het zover is.

 

Het blijft van belang om onze actie te steunen: steun ons.

 

Met vriendelijke groet,

 

Wouter van Embden,

Namens Team VrijstellingOldtimer

19-11-2013

MRB Belastingplan 2014

Zoals verwacht stemde de Tweede Kamer vandaag in met het Belastingplan 2014 en stemde zij tegen de amendementen en moties om oldtimerbezitters tegemoet te komen. Heel jammer dat zij ons idee om de gehele maatregel met een jaar uit te stellen, niet omarmde.

Wat nu
Wij geven de moed niet op en gaan door met onze actie! Nu is de Eerste Kamer aan zet. Zoals eerder gemeld controleert de Eerste Kamer wetten op kwaliteit, of luistert u naar wat Premier Rutte daar eerder dit jaar over zei. Wij zullen dus de komende weken onze contacten met de Eerste Kamerleden oppakken. 

Prachtige e-mails, maar nu niet meer
Wat waren er fantastische e-mails tussen de berichten die u de Kamerleden stuurde! Namens iedereen hartelijk dank daarvoor! Maar nu vragen wij u vriendelijk niet meer naar Kamerleden te mailen, de Tweede Kamer is uitgespeeld. 

Wij blijven u natuurlijk op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen. Via de oldtimergroep op Facebook wordt intensief over dit onderwerp gediscusieerd: https://www.facebook.com/groups/Oldtimerliefhebbers/.

Met vriendelijke groet,


Wouter van Embden,
Namens Team VrijstellingOldtimer
Doneer

05-11-2013

Rover P6 3500S "Gant" kampioen in HRC Intercup

Binnenkort meer info, maar het kampioenschap voor de Rover in de HRC Intercup is binnen. Johan Löwik (driver) / Gert Visser (navigator) zijn over het hele seizoen 1e geworden in het internationale startveld ...

later meer info

30-09-2013

foto's BBQ-rit online

23-08-2013

Binnenkort meer in de Viking.....

Binnenkort meer in de Viking.....

Een heftige brand heeft op 5 augustus 2013 abrupt een eind gemaakt aan een prachtig gerestaureerde Rover P3 en een vrij unieke Rover 12 Tourer uit 1946...

 

Lees het complete verhaal binnenkort in de Viking

13-07-2013

50 jaar Rover P6...... 50 P6-en in Alphen ad Rijn

50 jaar Rover P6...... 50 P6-en in Alphen ad Rijn

 

Beste Rovervrienden,

 

De Rover P6 (2000SC) werd in 1963 gelanceerd, een compleet nieuw model voor het traditionele Rover publiek, zonder chassis, een prachtig model…. De 2000SC werd later gevold door de 2000TC, de 2200TC en natuurlijk de 3500 met de beroemde V8-motor. De P6 werd geroemd door pers en publiek en was de eerste “Auto van het Jaar”….

 

We willen dit Jubileum “50 jaar Rover P6” niet zomaar voorbij laten gaan en hebben een meeting op de planning staan in samenwerking met de Oldtimerdag Alphen aan den Rijn.

 

We proberen die dag zoveel mogelijk Rover’s bij elkaar te krijgen en het streven is 50 stuks van het type Rover P6 ….. Maar natuurlijk bent u deze dag welkom met elk type Rover, mits ouder dan 25 jaar !!

 

  • Inschrijven via oldtimerdagalphenaandenrijn.nl : De kosten voor deelname bedragen bij voorinschrijving € 15,00 per voertuig en dienen vooraf overgemaakt te worden op rekeningnummer 89 34 44 308 ABN-AMRO Bank Alphen aan den Rijn t.n.v. Stichting Oldtimerdag Alphen aan den Rijn onder vermelding van uw postcode en uw huisnummer. Na betaling wordt uw inschrijving pas als definitief beschouwd. Bij de inschrijfkosten is één lunchpakket inbegrepen.
  • Iedere deelnemer krijgt een gratis lunchpakket, een rallybord en een herinneringsgeschenk. Extra lunchpakketten, á € 8.00 per stuk, zijn desgewenst beschikbaar maar kunnen alleen bij de voorinschrijving worden besteld.

 

Als deelnemer bent u na afloop van de Oldtimerdag van harte uitgenodigd op de afterparty / prijsuitreiking bij Nieuwe Sloot Tennis en Squascentrum, Pres. Kennedylaan 1, u krijgt van de organisatie 2 consumptiebonnen per inschrijving, gratis hapjes en veel live amusement.

 

 

Kortom, mooie oldtimers en een prachtig programma…. Dus geef je gauw op !

 

Opgeven         :     via oldtimerdagalphenaandenrijn.nl

graag een cc via de mail aan info@classic-rover.nl

                                  

Wij, als bestuur van de ROCH, hopen op een hele grote opkomst van onze Roverclub leden !

 

Johan Löwik                         

 

Oldtimerdag Alphen aan den Rijn - 14 September 2013

 

 

 

 

 

 

13-07-2013

Uniek P6 in Engeland te koop................

Uniek P6 in Engeland te koop................

Car left Chelsea Harbour, London April 1993 with 106 other competitors.Travelling through France, Belgium, Germany, Austria, Slovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, Turkey, India and Australia and arrived in Sydney finishing 52nd with novice crew.This Rover 200 TC was prepared & driven by Miles Pearce & navigated by his father Tim Pearce, owner of the Rover dealership at St. Audries Garage, Somerset.The car covered 11,200 miles in 30 days.The car was built specifically as a replica of the Works Rover 2000 which entered the in the 1968 London-Sydney Marathon.Over three years from 1990-1993 the car was completely stripped and rebuilt as an historic rally car, complying with RAC regulation of that year.Fitted with full roll cage, sump shield, internal & under bonnet extinguishers, isolation switches for electrics & fuel, comp suspension & aluminium 120 litre fuel tank.Engine was completely etc.

08-07-2013

22 of 29......September ROCH BBQ rit

22 of 29......September ROCH BBQ rit

Hij staat weer op de agenda ...... de jaarlijkse ROCH BBQ-rit, zet alvast in uw agenda !! Convocatie volgt separaat per post.

14-05-2013

ROCH Midzomernachtrally 2013

25-04-2013

Compromis MRB-vrijstelling oldtimers

Compromis MRB-vrijstelling oldtimers

FEHAC schrijft :

 

Compromis MRB-vrijstelling oldtimers zo goed als rond, afschaffen is voorkomen

Tot schrik van ons allen stond er in september jl. in het regeerakkoord van de huidige regering dat alle oldtimers MRB zouden moeten gaan betalen. Om daartegen effectief verweer te voeren is al snel een unieke ‘oldtimer alliantie’ gevormd door FEHAC, KNAC, BOVAG, ANWB, FOCWA en RAI Vereniging. Na ruim een half jaar strijd is het eindpunt nu in zicht.
Onder nadrukkelijk protest is de oldtimer alliantie akkoord gegaan met verhoging van de leeftijd voor volledige MRB-vrijstelling voor klassiekers van 25 naar 40 jaar. Voor benzineauto’s, motorfietsen en bedrijfsvoertuigen die nu ouder zijn dan 1987 kan er een kwarttarief worden aangevraagd, mits er in de wintermaanden niet mee wordt gereden.
Deze regeling wordt 25 april 2013 in de Tweede Kamer behandeld, en naar verwachting zo aangenomen.

De FEHAC heeft, samen met de alliantie partners, te vuur en te zwaard de belangen van alle oldtimer bezitters verdedigd. Enerzijds zijn we tevreden dat de originele dreiging – álle klassiekers volledig betalen – goeddeels is afgewend en de schade voor de meeste liefhebbers beperkt is. Tegelijkertijd betreuren we het dat de grens voor volledige MRB-vrijstelling algemeen naar 40 jaar gaat. De nu voorliggende regeling zal een aanzienlijk aantal oldtimer eigenaren treffen, grotendeels maar niet uitsluitend de dagelijkse rijders.
Maar een beter resultaat bleek in de huidige politieke realiteit niet haalbaar en langer verzet tegen de plannen zou uiteindelijk tot een nog slechtere uitkomst hebben geleid. De alliantie is absoluut niet blij met deze regeling, maar verzet zich er niet meer tegen.
Tegelijk spreken we onze waardering uit voor Staatssecretaris Weekers die de echte klassieker liefhebber en beschermer van het mobiele erfgoed heeft willen ontzien, en voor oud-minister de Jager die een bemiddelende rol heeft gespeeld.

Hoe ziet de nieuwe regeling er uit?
Elke oldtimer van veertig jaar en ouder is vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting. Klassieke voertuigen met een benzinemotor van bouwjaar 1987 of ouder, die nog geen 40 jaar zijn, betalen vanaf 1 januari aanstaande een kwarttarief motorrijtuigenbelasting (MRB) met een maximum van € 120,- per jaar.
Het is deze voertuigen niet toegestaan te rijden in de maanden december, januari en februari. Wie dat wel doet, moet alsnog het volle pond aan MRB betalen. Deze regeling geldt voor klassieke personenauto’s op benzine, motoren en bedrijfsvoertuigen.
Personenauto’s op diesel en LPG betalen sowieso tot 40 jaar oud de volledige MRB.

De nieuwe voorstellen, die de schatkist zo’n 125 miljoen gaan opleveren (28 miljoen minder dan oorspronkelijk gepland), zijn woensdagavond in een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Donderdag 25 april beslist de Tweede Kamer hierover. Invoering waarschijnlijk per 1-1-2014.

Overzicht gevolgen nieuwe regeling:

Leeftijd Auto Benzine Auto Diesel Auto LPG Motoren Bedrijfsauto's
Bouwjaar 1987 - 39 jaar Kwarttarief Volledig tarief Volledig tarief Kwarttarief Kwarttarief
> 40 jaar Vrijgesteld Vrijgesteld Vrijgesteld Vrijgesteld Vrijgesteld


Meer informatie volgt binnenkort.

 
12-04-2013

Haperende ontsteking...uitval in Rallye Erzgebirge

Haperende ontsteking...uitval in Rallye Erzgebirge
De voorbereidingen op de Rallye Erzgebirge waren niet optimaal….. een aantal voor de rally besloten de witte 2000TC thuis te laten en de “Gant” V8 mee te nemen. Een juiste beslissing, we willen de 2000TC helemaal compleet afbouwen en ruim testen voor de 1e rally !

We zijn op donderdag vertrokken naar Chemnitz (circa 620 km) en hebben ’s avonds papiercontrole gehad, daarna het hotel opgezocht en samen met de leden van de Historic Rallye Cup gegeten en bijgepraat. Vrijdagmorgen vroeg uit de veren om de totaal 7 verschillende proeven te verkennen. Een aantal werd er dubbel gereden en zo kwamen we aan een totaal van 13 WP’s.

Het was er in het Erzgebirge vooral koud en op de hoger gelegen WP’s (400 mtr. ) verraderlijk glad op de besneeuwde en bevroren landweggetjes. Maar het verkennen ging goed en de auto voelde goed aan op de verschillende ondergronden. De V8 liep als een zonnetje en verschillende stukken konden we de kracht van de V8 en het enorme koppel (400 Nm vanaf 2.000 tpm) goed testen.

Op de vrijdagavond stonden 2 avondproeven op het programma, beide Rundkurze….. bij het aanrijden van proef 1 viel onze verlichting al uit, waarschijnlijk een voorbode van wat komen ging. Voor de start nog een poging gedaan de boel te repareren, maar zonder succes, gelukkig hadden we wel onze verstralers nog. We zijn van start gegaan op WP1 en meteen na de start hield de motor al in en hield er uiteindelijk na 1.150 mtr (!) mee op. We vermoeden een defecte elektronische module, niet te repareren, circa 3 uur vast gestaan op de proef …… en dus EINDE OEFENING !

Helaas, volgende keer beter : Rallye Grönegau op 8 juni a.s. !!
10-04-2013

volg ons ook op Facebook !!

01-04-2013

Rover P6 in zware Rallye Erzgebirge 2013 !!

Rover P6 in zware Rallye Erzgebirge 2013 !!

Persbericht : Classic Rover Rally Team

 

Aanstaande vrijdag en zaterdag 5 & 6 April wordt er in de omgeving van Chemnitz de zware Rallye Erzgebirge verreden. De bedoeling was dat het Classic Rover Rally Team zou starten met de witte Rover 2000TC “Monte Carlo”……echter de nieuwe motor, versnellingsbak, enz…. gaven dusdanig veel ombouwproblemen dat er is besloten om de “Monte Carlo” thuis te laten en de “Gant” 3500 V8 klaar te maken voor de rally!

Met een koude en vooral gladde (er ligt op sommige proeven nog sneeuw) rally voor de boeg een wijs besluit.

 

Rijder : Johan Löwik

Navigator : Gert Visser

Auto : Rover P6  3500

 

30-03-2013

ROCH Algemene Ledenvergadering 2013

ROCH Algemene Ledenvergadering 2013

Vandaag is in "Het Arsenaal" in Nieuwpoort een deels nieuw ROCH bestuur gekozen:

 

Voorzitter : Johan Löwik

Secretaris : Theo Groot Bruinderink

Penningmeester : Jan Roelof Troost

 

 

 

Afgetreden zijn : Truus Westland-Laan & Marcel van Barneveld de Bont, beide zijn jarenlang bestuurslid geweest bij de ROCH en worden nogmaals bedankt voor hun inzet voor de Roverclub !

 

29-03-2013

Classic Cars and Lifestyle by Jacques van den Berg

Classic Cars and Lifestyle by Jacques van den Berg

Beste mensen,

 

Nummer 1 van is uit! Het telt zestig pagina's bomvol met artikelen over classic cars, lifestyle en Engeland.

Ga naar www.classiccarsandlifestyle.com/magazine voor jullie gratis exemplaar.

 

Veel leesplezier!

 

Jacques van den Bergh

publisher

16-03-2013

Sfeer proeven in Rosmalen.....!

Sfeer proeven in Rosmalen.....!

De ROCH stond 16 en 17 Maart in Rosmalen op de British Car & Lifestyle beurs, binnenkort meer in de Viking

10-03-2013

MIDZOMERNACHTRALLY 2013

De startlocatie van de MIDZOMERNACHTRALLY 2013 is bekend ..... we starten op zaterdag 22 juni in Wesepe bij Carrosseriebouw Jansen. Zoals ze zelf zeggen : "Uw passie is onze hobby" en voor diegene die het bedrijf niet kent..... LAAT JE VERRASSEN !!

10-03-2013

22 juni 2013 ROCH Midzomernachtrally

22 juni 2013 ROCH Midzomernachtrally

Hij staat weer op de agenda .................. de MIDZOMERNACHTRALLY 2013 ....

 

 

 

 

 

Na een succesvolle rit in 2012, willen we ook dit keer weer voor de ROCH-leden een nachtelijke toertocht organiseren. Geen 200 kilometer zoals vorig jaar, maar zo rond de 120-150 kilometer maximaal.

Laat u weer verrassen met een rit over de prachtige nachtelijke wegen van Nederland....

 

Belangstelling, laat svp alvast iets weten voorzitter@roverclub.nl

of volg deze website, de Viking of tzt de convocatie !

06-03-2013

20 April ROCH Taxatiedag bij Berry Smink

20 April ROCH Taxatiedag bij Berry Smink
02-03-2013

Rover 14 Special "Red Baron"

Rover 14 Special  "Red Baron"

Bij Carrosseriebouw Jansen in Wesepe zijn ze aan het bouwen met een Rover 14 Special.... deze Pre War racer heeft de naam "Red Baron" gekregen. Volg de bouw van deze prachtige special op de site van Carrosseriebouw Jansen.......

 

we houden jullie op de hoogte !

24-02-2013

Rover P6 in Classic Cars and Lifestyle magazine

Rover P6 in Classic Cars and Lifestyle magazine

Classic Cars and Lifestyle is een nieuw en gratis magazine! Het magazine verschijnt zes keer per jaar. Je kunt het magazine downloaden als pdf document. Om het te kunnen lezen heb je een versie van Adobe reader nodig. Dat programma is gratis te downloaden.

 

 

Iedere aflevering bevat ruim 30 pagina's, gevuld met artikelen en foto's over classic cars, lifestyle en Engeland. De eerste aflevering zal op 29 maart verschijnen. De volgende nummers verschijnen op 24 mei, 26 juli, 27 september, 29 november en 31 januari 2014. Hou deze site in de gaten voor jouw versie van Classic Cars and Lifestyle magazine.

 

Ben je benieuwd naar het komende nummer? Klik op cover voor een free download van de cover van het eerste nummer van Classic Cars and Lifestyle. We hebben artikelen over Waxcoats en Arundel. We gaan een devilscake bakken. Je krijgt een kijkje achter de schermen in landgoed Keukenhof. De Rover P6 is 50 jaar. Je leest over de eerste remmen op de automobiel. We gaan naar de persdag op Goodwood. En er is nog meer te lezen.

26-01-2013

Rover 12 Tourer (1947).....

Rover 12 Tourer (1947).....

Binnenkort meer over dit project in de Viking.....

25-01-2013

FEHAC : "Teleurstellende reactie PBL"

FEHAC : "Teleurstellende reactie PBL"
Een week geleden heeft de FEHAC een uitvoerig rapport wereldkundig gemaakt met kritiek op het rapport “Milieueffecten van Oldtimers” van het Planbureau voor de leefomgeving (PBL).
 
Al binnen 2 werkdagen heeft het PBL onze gefundeerde bezwaren openbaar proberen te weerspreken door middel van een eenvoudige herhaling van zetten.
 
FEHAC ervaart dit als zeer teleurstellend.

 

Bijlage

Bijlage

19-01-2013

ROCH op Rosmalen .... Thema : Rover V8

ROCH op Rosmalen .... Thema : Rover V8

16 en 17 Maart a.s. staat de ROCH op de British Car and Lifestyle in Rosmalen....

 

ROCH Thema voor 2013 : de Rover V8 !

19-01-2013

Oldtimer lang niet zo vervuilend als PBL beweert.

Oldtimer lang niet zo vervuilend als PBL beweert.

De volledige reactie van FEHAC kunt u vinden op klikhierwww.fehac.nl.

15-01-2013

Programma Classic Rover Rally Team 2013

Programma Classic Rover Rally Team 2013

Wie de Rover 2000TC (1967) rally auto een keer aan het werk wil zien zal voornamelijk de grens over moeten. Alleen de laatste rally (Legend Twente rally) is een echte thuiswedstrijd en zal in de omgeving van Hengelo verreden worden.

we hebben een (voorlopige) planning voorliggen, op basis van de HRC Regio Noord:

 

  • 5 en 6 April : Rallye Erzgebirge
  • 8 Juni : Rallye Grönegau
  • 5 en 6 Juli : Rallye Niedersachsen
  • 21 September Reckenberg Rallye
  • 12 Oktober : Siegerland Westerwald (telt niet mee voor de cup, maar 100% Schotter! dat willen we dus niet missen)
  • 2 en 3 November : Legend Twente Rally

 

Kortom, een mooi compact programma, met dit jaar 3 x een 2-daags evenement!

 

meer info op : www.classic-rover.nl

 

14-01-2013

ROCH Nieuwjaarsborrel "De Haven van Huizen"

ROCH Nieuwjaarsborrel "De Haven van Huizen"

Traditioneel inmiddels : de nieuwjaarsborrel in de "Haven van Huizen"... meer in de komende Viking