Rover Owners Club Holland

Nieuws archief 2013

18-12-2013

MRB regeling er door.............

MRB regeling er door.............

2013.12.18 by Erik van Putten in Nieuws

 

De Eerste Kamer heeft vannacht definitief het wetsvoorstel ten aanzien van het 40-jaar compromis aanvaard. Nadat gisteren al duidelijk werd dat de VVD en de PvdA zich achter de nieuwe regeling schaarde werd tijdens de stemronde duidelijk dat een meerderheid van de Senaat zich definitief schaarde achter het 40-jaar compromis. Dat werd door Staatssecretaris Weekers van Financiën en de oldtimeralliantie (KNAC, FEHAC, RAI Vereniging, BOVAG, ANWB en FOCWA) in april overeengekomen.

 

Nieuws | | Eerste Kamer stemt definitief in met nieuwe oldtimerregeling

De afgevaardigden van de herfstcoalitie in de Eerste Kamer hebben voor een meerderheid gezorgd ten aanzien van het 40-jaar compromis.

 

40-jaar compromis definitief

De maatregel betekent dat de oldtimerbezitter met een voertuig dat jonger is dan 40 jaar vanaf volgend jaar het volledige MRB-tarief betaalt. Voor bezitters van benzinevoertuigen geldt nog de uitzondering dat- indien de auto 26 jaar of ouder is- deze het kwarttarief betalen, onder de voorwaarde dat het motorrijtuig in de wintermaanden december, januari en februari wordt gestald.

 

Onevenredig zwaar belast

De hamerslag in de Eerste Kamer betekent het einde van een periode van onzekerheid voor de oldtimerbezitters en –branche. Die werden in het afgelopen jaar op een indrukwekkende wijze bijgestaan door Team Vrijstellingoldtimer. De club van Wouter van Embden liet op een fatsoenlijke, maar zeer grondige wijze zien dat de nu bekrachtigde maatregel nooit de geraamde opbrengsten kan opleveren en zelfs een paar honderd miljoen gaat kosten. Verder werd duidelijk dat het nut en de noodzaak niet konden worden aangetoond, en dat de oldtimerbezitter onevenredig zwaar wordt belast bij invoering van de nieuwe vrijstellingsregels.

 

Herfstakkoord belangrijke basis voor akkoord in Senaat

Na de publicatie van de Miljoenennota in september –met daarin het 40-jaar compromis- startte Team Vrijstellingoldtimer een intensieve lobby in de Eerste en Tweede Kamer. Er bleek een groeiend draagvlak voor de het werk van Wouter van Embden c.s. te zijn. Met name in de Eerste Kamer gaven veel leden- mede aan de hand van alle bevindingen van Stichting Autobelangen- aan hun gerede twijfels te hebben bij de oldtimerparagraaf in de Miljoenennota. Dat wekte verwachtingen bij de oldtimerachterban. Maar het perspectief op het behoud van de huidige vrijstellingsregels werd vertroebeld toen duidelijk werd dat het herfstakkoord in de Tweede Kamer- waardoor de meerderheid voor de goedkeuring van het Belastingplan 2014 tot stand kwam- eigenlijk automatisch voor een zelfde meerderheid zorgde in de Senaat.

 

Diep in de buidel

Het was dus niet verrassend dat ook een meerderheid in de Eerste Kamer er voor koos om het Ministerie van Financiën en de Tweede Kamermeerderheid te steunen. Ook de motie van de PVV waarin werd verzocht om de overgangsregeling voor benzineauto’s ook te laten gelden voor de oldtimer op LPG en Diesel haalde het niet. De oldtimerbezitter kan zijn of haar trotse bezit nog steeds een heel jaar op de weg te houden. Daarvoor moet deze diep in de buidel tasten en veel koopkracht (in sommige gevallen wel tot 15%) inleveren. Voor 200.000 mensen betekent die wetenschap dat het bezit van de gekoesterde oldtimer nadrukkelijk in gevaar komt. De druk op de gespecialiseerde bedrijven neemt nu ook alleen maar verder toe. Het zijn belangrijke gedragsgevolgen die voor de meerderheid in de Eerste Kamer niet leidend zijn geweest in de beslissing om voor het 40-jaar compromis te stemmen. Dat was het herfstakkoord in de Tweede Kamer wel. Want daar werd de basis gelegd voor de meerderheid in de Senaat. En die stemde vannacht in met het wetsvoorstel om de vrijstellingsgrens naar 40 jaar op te trekken. En dat is een beslissing, die een wissel trekt op de bezitter, de branche en de Staatskas.

13-12-2013

MRB plan 2014

Zojuist kregen wij een persoonlijk bericht van het Ministerie van Financiën dat zij niet akkoord gaat met het voorstel om per 1 januari 2014 de grens voor vrijstelling op 30 jaar (ipv 40 jaar) te stellen.

Inmiddels is dit ook te lezen op de 
site van de Eerste Kamer. Wij betreuren het dat Weekers deze kans om de grote fout te herstellen niet aangegrepen heeft, maar onverwachts komt dit niet. Tot op heden hebben wij Weekers nog niet kunnen betrappen op enige realiteitszin. Maar het is nog niet voorbij, nu is de Eerste Kamer aan zet!

Dit weekend zullen wij u nader informeren over de verder te nemen stappen. Een ding is zeker: wij laten onze oproep om af te zien van protesten nu definitief los! Op de Facebook groep Oldtimerliefhebbers wordt hier al intensief over gediscussieerd en zijn reeds plannen gemaakt. Ook hierover hoort u later meer van ons.

De komende dagen worden spannend en bepalend voor de toekomst van de vrijstelling!

Met vriendelijke groet,


Wouter van Embden,
Namens Team VrijstellingOldtimer

09-12-2013

MRB Belastingplan 2014....

Afgelopen week hebben wij verschillende contacten gehad met politici. In onze inmiddels meer dan een jaar durende actie, hebben wij nog geen politicus gesproken die het oneens was met ons! Heel fijn natuurlijk, maar tot op heden resulteert dat niet in het gewenste effect: het terugdraaien van de onrechtmatige maatregel om vele tienduizenden oldtimerbezitters te belasten met (buitensporige) belastingen en betuttelende winterregelingen.

 

Dat was ten tijde van onze Youngtimer actie in 2009 wel anders! Toen was rond deze tijd al een reparatie amendement aangenomen met steun van de gehele Tweede Kamer. Nu lijkt door het 'herfstakkoord', waarbij de regeringspartijen zich niet alleen versterkt hebben door 3 partijen maar ook een meerderheid in de Eerste Kamer hebben gevormd, het net zich rond de oldtimers te sluiten. Er lijkt een 'cordon sanitaire' rond de oldtimers te liggen.

 

Maar ondanks deze tegenslagen, gaan wij gewoon door met actie voeren!

 

Zoals eerder gemeld, informeren wij u uiterlijk 13 of 14 december met de laatste stand van zaken vanuit de Eerste Kamer. Indien wij dan geen beter nieuws te melden hebben, laten wij onze oproep los om geen actie te voeren. Op de Facebook groep worden inmiddels al verschillende plannen gemaakt. Wel vragen wij aan eventuele organisatoren met klem hun contactgegevens bij ons achter te laten.

 

Mocht de Eerste Kamer op 16 of 17 december akkoord gaan met het Belastingplan 2014 in zijn huidige vorm (dus met de 40-jaars maatregel), dan zullen wij direct overstappen op plan B. Gezien het feit dat wij momenteel nog in goed contact staan met politici, zullen wij U daarover pas informeren als het zover is.

 

Het blijft van belang om onze actie te steunen: steun ons.

 

Met vriendelijke groet,

 

Wouter van Embden,

Namens Team VrijstellingOldtimer

19-11-2013

MRB Belastingplan 2014

Zoals verwacht stemde de Tweede Kamer vandaag in met het Belastingplan 2014 en stemde zij tegen de amendementen en moties om oldtimerbezitters tegemoet te komen. Heel jammer dat zij ons idee om de gehele maatregel met een jaar uit te stellen, niet omarmde.

Wat nu
Wij geven de moed niet op en gaan door met onze actie! Nu is de Eerste Kamer aan zet. Zoals eerder gemeld controleert de Eerste Kamer wetten op kwaliteit, of luistert u naar wat Premier Rutte daar eerder dit jaar over zei. Wij zullen dus de komende weken onze contacten met de Eerste Kamerleden oppakken. 

Prachtige e-mails, maar nu niet meer
Wat waren er fantastische e-mails tussen de berichten die u de Kamerleden stuurde! Namens iedereen hartelijk dank daarvoor! Maar nu vragen wij u vriendelijk niet meer naar Kamerleden te mailen, de Tweede Kamer is uitgespeeld. 

Wij blijven u natuurlijk op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen. Via de oldtimergroep op Facebook wordt intensief over dit onderwerp gediscusieerd: https://www.facebook.com/groups/Oldtimerliefhebbers/.

Met vriendelijke groet,


Wouter van Embden,
Namens Team VrijstellingOldtimer
Doneer

05-11-2013

Rover P6 3500S "Gant" kampioen in HRC Intercup

Binnenkort meer info, maar het kampioenschap voor de Rover in de HRC Intercup is binnen. Johan Löwik (driver) / Gert Visser (navigator) zijn over het hele seizoen 1e geworden in het internationale startveld ...

later meer info

30-09-2013

foto's BBQ-rit online

23-08-2013

Binnenkort meer in de Viking.....

Binnenkort meer in de Viking.....

Een heftige brand heeft op 5 augustus 2013 abrupt een eind gemaakt aan een prachtig gerestaureerde Rover P3 en een vrij unieke Rover 12 Tourer uit 1946...

 

Lees het complete verhaal binnenkort in de Viking

13-07-2013

50 jaar Rover P6...... 50 P6-en in Alphen ad Rijn

50 jaar Rover P6...... 50 P6-en in Alphen ad Rijn

 

Beste Rovervrienden,

 

De Rover P6 (2000SC) werd in 1963 gelanceerd, een compleet nieuw model voor het traditionele Rover publiek, zonder chassis, een prachtig model…. De 2000SC werd later gevold door de 2000TC, de 2200TC en natuurlijk de 3500 met de beroemde V8-motor. De P6 werd geroemd door pers en publiek en was de eerste “Auto van het Jaar”….

 

We willen dit Jubileum “50 jaar Rover P6” niet zomaar voorbij laten gaan en hebben een meeting op de planning staan in samenwerking met de Oldtimerdag Alphen aan den Rijn.

 

We proberen die dag zoveel mogelijk Rover’s bij elkaar te krijgen en het streven is 50 stuks van het type Rover P6 ….. Maar natuurlijk bent u deze dag welkom met elk type Rover, mits ouder dan 25 jaar !!

 

  • Inschrijven via oldtimerdagalphenaandenrijn.nl : De kosten voor deelname bedragen bij voorinschrijving € 15,00 per voertuig en dienen vooraf overgemaakt te worden op rekeningnummer 89 34 44 308 ABN-AMRO Bank Alphen aan den Rijn t.n.v. Stichting Oldtimerdag Alphen aan den Rijn onder vermelding van uw postcode en uw huisnummer. Na betaling wordt uw inschrijving pas als definitief beschouwd. Bij de inschrijfkosten is één lunchpakket inbegrepen.
  • Iedere deelnemer krijgt een gratis lunchpakket, een rallybord en een herinneringsgeschenk. Extra lunchpakketten, á € 8.00 per stuk, zijn desgewenst beschikbaar maar kunnen alleen bij de voorinschrijving worden besteld.

 

Als deelnemer bent u na afloop van de Oldtimerdag van harte uitgenodigd op de afterparty / prijsuitreiking bij Nieuwe Sloot Tennis en Squascentrum, Pres. Kennedylaan 1, u krijgt van de organisatie 2 consumptiebonnen per inschrijving, gratis hapjes en veel live amusement.

 

 

Kortom, mooie oldtimers en een prachtig programma…. Dus geef je gauw op !

 

Opgeven         :     via oldtimerdagalphenaandenrijn.nl

graag een cc via de mail aan info@classic-rover.nl

                                  

Wij, als bestuur van de ROCH, hopen op een hele grote opkomst van onze Roverclub leden !

 

Johan Löwik                         

 

Oldtimerdag Alphen aan den Rijn - 14 September 2013

 

 

 

 

 

 

13-07-2013

Uniek P6 in Engeland te koop................

Uniek P6 in Engeland te koop................

Car left Chelsea Harbour, London April 1993 with 106 other competitors.Travelling through France, Belgium, Germany, Austria, Slovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, Turkey, India and Australia and arrived in Sydney finishing 52nd with novice crew.This Rover 200 TC was prepared & driven by Miles Pearce & navigated by his father Tim Pearce, owner of the Rover dealership at St. Audries Garage, Somerset.The car covered 11,200 miles in 30 days.The car was built specifically as a replica of the Works Rover 2000 which entered the in the 1968 London-Sydney Marathon.Over three years from 1990-1993 the car was completely stripped and rebuilt as an historic rally car, complying with RAC regulation of that year.Fitted with full roll cage, sump shield, internal & under bonnet extinguishers, isolation switches for electrics & fuel, comp suspension & aluminium 120 litre fuel tank.Engine was completely etc.

08-07-2013

22 of 29......September ROCH BBQ rit

22 of 29......September ROCH BBQ rit

Hij staat weer op de agenda ...... de jaarlijkse ROCH BBQ-rit, zet alvast in uw agenda !! Convocatie volgt separaat per post.

page loading