Bestuur & ledenlijst

Bestuur ROCH 2024

 

Harry Verhulst       

Voorzitter                        

voorzitter@roverclub.nl

 

 

Bouke van der Wal 

Secretaris                       

secretaris@roverclub.nl

 

  

Hans Middag           

Penningmeester       

penningmeester@roverclub.nl


Herke Wijnalda       

Vice-Voorzitter           

herke@roverclub.nl

 

 

Johan Löwik

Bestuurslid                        

Johan@roverclub.nl

 

 

 

 

 

Rover Owners’Club Holland - De vereniging

Rover Owners’Club Holland - De vereniging

Rover Owners’ Club Holland - De vereniging:

 

De doelstelling van de vereniging luidt zoals statutair is vastgelegd:

De vereniging stelt zich tot doel het bevorderen van de instandhouding, van alle personenautomobielen en terreinvoertuigen van het merk Rover, (Land-Rover en Range-Rover daaronder begrepen) welke niet meer in serieproductie worden vervaardigd, dan wel nooit in serieproductie zijn vervaardigd.

 

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

  1. te bevorderen dat de leden de in hun bezit zijnde automobielen die voldoen aan de omschrijving van het doel van de vereniging in zo goed mogelijke staat te brengen c.q. te houden,
  2. de leden bij de onder 1. bedoelde activiteiten raadgevende zowel als daadwerkelijke steun te verlenen,
  3. het uitgeven van een periodiek, de Viking
  4. het inzetten van adequate communicatie middelen.
  5. het organiseren van activiteiten die de onderlinge samenhang van de leden bevorderen.

HIERONDER EEN PDF-bestand met de ROCH statuten...... 

afschrift__digitaal____akte_stat.wijz._rover_owners_club_holland_2023.pdf