Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze pricacyverklaring is op basis van een FEHAC bluprint tot stand gekomen. Formeel dient het huishoudelijk regelement waarvan deze verklaring deel gaat uitmaken door de ALV goedkeurd te worden. De jaarlijkse ALV vindt plaats in maart 2019. Uw suggesties en aanpassingen zijn ook nu al van harte welkom, we zullen ze weergeven op de website zodat alle leden kunnen meediscusieren.

privacyverklaring 2018_