Rover Owners Club Holland

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is op basis van een FEHAC bleuprint tot stand gekomen. Formeel dient het huishoudelijk regelement waarvan deze verklaring deel gaat uitmaken door de ALV goedgekeurd te worden. De jaarlijkse ALV vindt plaats in maart 2019. Uw suggesties en aanpassingen zijn ook nu al van harte welkom, we zullen ze weergeven op de website zodat alle leden kunnen meediscussiëren.

 

Privacyverklaring_ROCH_eerste_versie